AZ EN RU

Gənc musiqi ifaçılarının Bakıda "World Harmony" III Beynəlxalq Müsabiqəsini elan edilir.

Gürcü Folklor və Klassik Musiqisinin İnkişafı Birliyi Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası Gənclərə Dəstək Layihəsi ilə birlikdə 18-24 fevral 2020-ci il tarixində gənc musiqi ifaçılarının Bakıda "World Harmony" III Beynəlxalq Müsabiqəsini elan edir.

Müsabiqənin məqsədi klassik və folklor musiqinin populyarlaşdırılması və geniş təbliğidir. Müsabiqə gələcək nəslin istedadlı uşaqlarının aktiv inkişafına böyük təkan verəcək. Bu müsabiqədə yaş həddi 6-40 arası olan iştirakçılar solo vokal, instrumental alətlər, akademik və milli xor kollektivləri iştirak edə bilər.

III Beynəlxalq "World Harmony" Müsabiqəsinin şərtləri:

1.    Müsabiqə 18-24 fevral tarixlərində Bakıda keçiriləcək.

2.    Müsabiqə hər il müxtəlif ölkələrdə keçirilir.

3.    Yaş həddi 6-40 arası.

4.    Müsabiqə 3 turdan ibarətdir. Bütün iştirakçılar diplomla, qaliblər isə diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.

5.    Hər ifanın ardıcıllığı püşk atma yolu ilə müəyyənləşəcək.

6.    I-II tur Ə. Bədəlbəyli adına 23 nömrəli musiqi məktəbində keçiriləcək. III tur Kamera və Orqan musiqi zalında, Qala-konsert və mükafatlandırma M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçiriləcək.

7.    18 fevral - püşk atma.

     19-20 fevral - I tur.

     21 fevral - II tur.

    22 fevral - Q. Qarayev adına Azərbaycan Dövlət kamera Orkestrinin müşayiəti ilə (yalnız piano və skripka ifaçıları) məşq

    23 fevral - III tur.

    24 fevral - Qala-konsert və mükafatlandırma

 

MÜNSİFLƏR HEYƏTİ

1.    İştirakçılar münsiflər heyətinin birgə qərarı ilə qiymətləndiriləcək.

2.    Münsiflər heyətinin tərkibi müsabiqənin əvvəlində elan olunacaq.

3.    Münsiflər heyəti bütün mükafatları verməmək hüququna malikdir.

4.    Münsiflər heyətinin verdiyi qərar müzakirə olunmur.

"World Harmony" MÜSABİQƏSİNİN

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

1.    Tsitsino Biçikaşvili - müsabiqənin təsisçisi və təşkilatçısı - (fortepiano).

2.    Murad Adıgözəlzadə - Filarmoniyanın direktoru, Xalq artisti, professor, “Gənclərə Dəstək” layihəsinin rəhbəri.

3.    Nərgiz Əliyeva - Əməkdar artist, Q. Qarayev adına Azərbaycan Dövlət kamera Orkestrinin direktoru.

4.    Rustam Şayxutdino - professor, Rusiya - (fortepiano).

5.    Tamar Sarvazişvili - Beynəlxalq müsabiqələrin üzvü - (vokal).

6.    Diana Jaiani – Gürcüstanın Əməkdar müəllimi - (skripka).

 

MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAKIN ŞƏRTLƏRİ

      Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər 31 yanvar 2020-ci ilə qədər təqdim edilməlidir.

1.    Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.

2.    Diplomun surəti və ya təhsil aldığınız məktəbdən arayış.

3.    Müsabiqədə ifa olunan proqram.

4.    Qısa tərcümeyi hal.

Bu sənədlər aşağıdakı elektron ünvana göndərilməlidir.

world_harmony83@mail.ru

PROQRAM

FORTEPİANO ŞÖBƏSİ.

I-IV sinif (I kateqoriya)

 

I tur

1.    Polifoniya.

2.    Sonatina və ya yüngül variasiyalar

II tur

1.    Etüd.

2.    Pyes.

III tur

1.    F-no və orkestr üçün konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

V-VII sinif (II kateqoriya)

Bu sənədlər aşağıdakı elektron ünvana göndərilməlidir.

world_harmony83@mail.ru

PROQRAM

FORTEPİANO ŞÖBƏSİ.

I-IV sinif (I kateqoriya)

I tur

1.    Polifoniya.

2.    Sonatina və ya yüngül variasiyalar

II tur

1.    Etüd.

2.    Pyes.

III tur

1.    F-no və orkestr üçün konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

 

V-VII sinif (II kateqoriya)

I tur

1.    Polifoniya.

2.    Klassik sonata I hissə (sonata alleqro)

II tur

1.    Pyes - istənilən

2.    Etüd - istənilən

III tur

1.    F-no və orkestr üçün konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

VIII-XI sinif (III kateqoriya)

I tur

1.    Polifoniya.

2.    Klassik sonata I hissə və ya variasiya

II tur

1.    Pyes - istənilən

2.    Virtioz etüd - istənilən

III tur

1.    F-no və orkestr üçün konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

IV kateqoriya (Konservatoriya)

I tur

1.    Polifoniya.

2.    Klassik sonata I hissə və ya variasiya

II tur

1.    Pyes - istənilən

2.    Virtioz etüd - istənilən

III tur

1.    F-no və orkestr üçün konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

 

ORKESTR ALƏTLƏRİ

(Skripka - alt - violençel - kontrabas)

I-IV sinif (I kateqoriya)

I tur

1.    Pyes - istənilən.

2.    Etüd

II tur

1.    Pyes - istənilən

III tur

1.    Konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

V-VII sinif (II kateqoriya)

I tur

1.    Pyes - istənilən (barokko).

2.    Virtioz kapris və ya Etüd

II tur

1.    Virtioz pyes

III tur

1.    Konsert I hissə və ya II və III hissələr.

VIII-XI sinif (III kateqoriya)

I tur

1.    Baxın istənilən sonatası və ya partita (yalnız 1 hissə)

2.    Virtioz kapris

II tur

1.    Virtioz pyes

III tur

1.    Konsert. I hissə və ya II və III hissələr.

IV kateqoriya (Kollec və Konservatoriya)

I tur

1.    Bax - istənilən sonata və partita 2 hissəsi (müxtəlif xarakterli).

2.    2 virtioz kapris və ya 2 etüd

II tur

1.    Virtioz pyes və ya konsert I, və ya II, III hissələr

III tur

1.    Konsert I hissə və ya II və III hissələr.

 

NƏFƏS ALƏTLƏRİ

I-IV sinif (I kateqoriya)

I tur

1. Pyes (istənilən)

II tur

Pyes (istənilən)

V-VII sinif (II kateqoriya)

I tur

1.    2 pyes (istənilən)

II tur

1.    Konsert pyesi

VIII-XII sinif (III kateqoriya)

I tur

1.  Virtioz əsər

2.  İstənilən əsər (klassik və ya barokko stili)

II tur

1.    İstənilən əsər (5 dəqiqə maksimum)                                                           

IV  kateqoriya

I tur

1.    Virtioz əsər

2.    İstənilən əsər (klassik və ya barokko stili)

II tur

1.    İstənilən əsər (7 dəqiqə maksimum)

 

VOKAL

 

А - qrup      8 - 12 yaş (II tur)

I tur

1.    1 əsər

II tur

1.    2 istənilən əsər

В - qrup      13-17 yaş (III tur)

I tur

1.    Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri

II tur

1.    İstənilən mahnı və ya romans

2.    Milli bəstəkarın mahnı və ya romansı

С - qrup      18-23 yaş

I tur

1.    Romans

2.    Qədim ariya

II tur

1.    Milli bəstəkarın romans və ya ariyası

2.    Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri

D - qrup      24-30 yaş

I tur

1.    Ariya XVII –XIX əsr.

2.    Romans - Lieder

II tur

1.    İtalyan ariyası (kabaletta, stretta)

2.    Milli bəstəkarın əsəri

E - qrup      30-40 yaş

I tur

1.    Qədim ariya (V. A. Motsartın əsərlərindən)

2.    Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri

II tur

1.    Romans – Lieder

2.    Müasir bəstəkarların ariyası (XX əsr)

3.    İtalyan ariyası (kabaletta, stretta)

 

VOKAL İNSTRUMENTAL ANSAMBL (II  TUR)

                  

I tur

1.    İstənilən əsər

II tur

1.    İstənilən əsər

 

AKADEMİK XOR KOLLEKTİVLƏRİ

                   

I tur

1.    2 istənilən əsər (biri milli olmaqla)

II tur

1.    2 istənilən əsər

 

KAMERA ANSAMBLI (II TUR)

I - IV sinif (I kateqoriya)

I tur

1.    İstənilən əsər

II tur

1.    İstənilən əsər

V - VII sinif (II kateqoriya)

I tur

1.    İstənilən əsər

II tur

1.    İstənilən əsər

VIII - XII sinif (III kateqoriya)

I tur

1.    Klassik sonata I hissə (Haydn, Motsart, Bethoven, Şubert)

II tur

1.    Klassik sonata I hissə və ya variasiya (sərbəst seçim). Romantik və ya müasir bəstəkarlar

IV kateqoriya

I tur

1.    Klassik sonata bütün hissələr (Haydn, Motsart, Bethoven, Şubert)

II tur

1.    Sonata bütün hissələr və ya variasiya (sərbəst seçim). Romantik və ya müasir bəstəkarlar (15-20 dəqiqə maksimum)